Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Vĩnh Phú Đông
Điện thoại: 07813607766
 • Nguyễn Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Tưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Email:
   ntbinh.vpd@gmqil.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản Lý Chung

 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn